Przy Bibliotece Publicznej działa Dyskusyjny Klub Filmowy. Zajęcia odbywają się raz w miesiącu. Klub liczy 11 osób: Natalia Olesiuk, Patrycja Karłów, Daniel Sjargi, Angelika Franczuk, Aneta Sienkiewicz, Aleksandra Ostapczuk, Grażyna Abramowicz, Sandra Kozłowska, Karol Hanus, Mateusz Gobcewicz i Janusz Lisowski. Odbyły się dwie projekcje 15 lutego b.r. filmu „Cześć Tereska” i 15 marca „Nasza Klasa”, po których w bibliotece dyskutowaliśmy o filmie. Dyskusyjny Kluby Filmowe zrzesza gimnazjalistów, których interesuje kino i jego historia oraz film rozumiany jako sztuka. Głównymi działaniami DKF-u są projekcje filmów i obrazów artystycznych lub poznawczych, uzupełnione prelekcjami, rozmowami, spotkaniami z twórcami, ewentualnie innymi działaniami (wystawy, konkursy). Celem Dyskusyjnego Klubów Filmowego jest wychowanie świadomego widza. Wychowanie do filmu rozwija zainteresowania oraz wrażliwość filmową, doskonali umiejętności analizy i interpretacji zjawisk filmowych, uczy krytycznego stosunku do kultury popularnej. Wychowanie przez film ma na celu rozwinięcie ciekawości poznawczej, wrażliwości moralnej, aktywnych postaw społecznych oraz zainteresowania życiem uczuciowym człowieka i jego sytuacją we współczesnym świecie. Chodzi zatem o to, aby przekazać młodym ludziom taką wiedzę o filmie, kształtować takie postawy wobec niego, by równocześnie pomagać w zrozumieniu współczesnego świata i otaczających nas ludzi oraz w rozwijaniu wartościowych postaw społecznych. Wychowanie aktywnego odbiorcy filmu jest równocześnie wychowaniem aktywnego człowieka. Dyskusyjny Klub Filmowy jest z jednej strony miejscem indywidualnej nauki, a z drugiej „miejscem spotkań” wymiany myśli i doświadczeń. Zajęcia organizujemy przy współpracy partnerskiej z Zespołem Szkół w Gródku, polonistką Ireną Matysiuk i Gminnym Centrum Kultury. Dzięki GCK mamy dostęp do Sali Projekcyjnej. Młodzież w tak doskonałych warunkach czuje się jak w prawdziwym kinie. Zapraszamy gimnazjalistów do uczestniczenia w zajęciach.

Licznik odwiedzin: 41642