Latarnicy Polski Cyfrowej to lokalni animatorzy, których zadaniem jest zachęcanie przedstawicieli pokolenia 50+ do zrobienia pierwszego kroku w Internecie. Działania Latarników realizowane są z wykorzystaniem publicznych punktów dostępu do Internetu – w bibliotekach, remizach OSP, telecentrach i innych.

Latarnikiem działajacym na terenie Gminy Gródek jest Katarzyna Rogacz, która prowadzi indywidualną lub grupową naukę obsługi komputera, poruszania się po stronach internetowych, zakładanie poczty elektronicznej itp. Zajęcia odbywają się w Bibliotece Publicznej w Gródku i sa bezpłatne. Osoby zainteresowane nauka moga przychodzić bezpośrednio do biblioteki lub umawiać się tel. 602193 188.

To wolontariusze, którzy mogą stać się motorem napędowym niezbędnej przemiany cywilizacyjnej w polskich gminach. Rolą Latarnika jest stworzenie nowej jakości we własnym środowisku: inspirowanie, uczenie i pomoc w korzystaniu z narzędzi cyforwych, ale przede wszystkim przekonywanie dotąd nieprzekonanych do samodzielnych poszukiwań w sieci. Najważniejsze w latarniczej pracy jest jednak umiejętne rozpoznanie potrzeb społeczności, tak aby propozycje aktywizacji były "szyte na miarę" - dostosowane do ich potrzeb.

Obecnie w Polsce działa ok. trzech tysięcy certyfikowanych Latarników Polski Cyfrowej. W wyniku przeszkolenia powstała zintegrowana wokół wspólnego celu grupa lokalnych liderów upowszechniania kompetencji cyfrowych. Ich aktywność składa się na ogólnopolski program działań podnoszenia kompetencji cyfrowych osób wykluczonych i pobudzania popytu na usługę szerokopasmowego dostępu do Internetu.

Licznik odwiedzin: 49894