Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce jest organizatorem Konkursu Grantowego „Aktywna Biblioteka” w ramach Programu Rozwoju Bibliotek.

Udział w Konkursie jest dla bibliotek szansą na zrealizowanie projektów odpowiadających potrzebom lokalnej społeczności oraz wprowadzenie pozytywnych zmian w swoim środowisku. Dzięki grantom biblioteki z małych miast i wsi przekształcają się w ośrodki dostępu do kultury, wiedzy i nowych umiejętności.

W 2009 r. Biblioteka Publiczna w Gródku przystąpiła do Programu Rozwoju Bibliotek, realizowanego przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Program miał ułatwić bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń. Przystąpiliśmy do programu jako biblioteka partnerska. W ramach PRB otrzymaliśmy:

 • komputer;

 • urządzenie wielofunkcyjne;

 • drukarkę A3;

 • aparat fotograficzny;

 • szereg bezpłatnych szkoleń

Po przeprowadzonych szkoleniach biblioteka wzięła udział w w Konkursie Grantowym „Aktywna Biblioteka” prowadzonych przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Otrzymała dotację w kwocie 4998 zł. na projekt „Gminne Forum Teatralne”. Projekt polegał na upowszechnianiu zajęć teatralnych w placówkach kulturalno-oświatowych w Gminie Gródek oraz zorganizowaniu Finałowego Przeglądu Teatrów – zespołów powstałych w trakcie projektu.

 

W 2011 r. po raz drugi znalazła się w gronie finalistów PRB. Tym razem jako Biblioteka Wiodąca. Partnerami naszej biblioteki byli: Gminna Biblioteka Publiczna w Zalesiu, miejska Biblioteka Publiczna w Czarnej Białostockiej i Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki – Biblioteka Publiczna w Janowie. Dzięki udziałowi w programie placówka w Gródku otrzymała:

 • komputer;

 • laptop;

 • rzuknik i ekran;

 • oprogramowanie do komputerów;

 • szereg bezpłatnych szkoleń;

Filia w Załukach otrzymała:

 • 2 komputery;

 • oprogramowanie do komputerów;

 • urządzenie wielofunkcyjne;

 • aparat fotograficzny;

 • szereg bezpłatnych szkoleń

W 2012 r. w ramach konkursu „Aktywna Biblioteka” placówka otrzymała dwa granty o łącznej wartości 10 000 zł. na realizację projektów „Seniorzy z pasja” i „Edukacyjny kącik malucha”.

 

 

Więcej o projekcjie można przeczytać na stronie:

http://aktywnabiblioteka.filantropia.org.pl/

 

Licznik odwiedzin: 49912