Historia


Biblioteka rozpoczęła swoją działalność w grudniu 1948 roku jako biblioteka gromadzka. Wchodziła ona w skład sieci Biblioteki Powiatowej w Białymstoku i mieściła się w budynku gminnym. Księgozbiór liczył 289 woluminów i były to książki przesłane centralnie wraz z księgą inwentarzową. W ciągu kolejnych lat przybywało zbiorów bibliotecznych. Pod koniec 1955 roku księgozbiór liczył 4520 wol.

W czerwcu 1964 roku bibliotekę przeniesiono do nowo wybudowanego budynku, przeznaczonego na placówkę kulturalną. W budynku tym znalazł też lokum Gromadzki Ośrodek Kultury i Kino. W październiku 1971 roku wydzielono księgozbiór dziecięcy i utworzono Oddział dla Dzieci. Liczył on 247 wol. i 194 czytelników. W 1973 roku w związku z podziałem administracyjnym kraju zmienił się system sieci bibliotecznej. Biblioteka w Gródku przyjęła nazwę Gminnej Biblioteki Publicznej. W jej skład organizacyjny weszły dwie Biblioteki Gromadzkie: w Zubkach i Waliłach Stacji. Zostały one przekształcone w Filie Gminnej Biblioteki Publicznej w Gródku. Powstała również w 1974 roku Filia Biblioteczna w Załukach ze zbiorów Biblioteki w Królowym Moście. W celu rozpowszechniania czytelnictwa we wsiach powyżej 100 mieszkańców zakładano punkty biblioteczne. Powstało 33 takich punktów. Utworzona Filia w Załukach obsługiwała niewielu czytelników i w czerwcu 1980 roku została zlikwidowana, a na jej miejscu powstał punkt biblioteczny (zlikwidowany ostatecznie w czerwcu 2008 r.).

W roku 1990 Uchwałą Rady Gminy w Gródku została rozwiązana Filia Biblioteczna w Zubkach wraz z jej punktami bibliotecznymi. W 1991 r. samorząd w Gródku jako jeden z pierwszych wcielił bibliotekę w strukturę domu kultury. W roku 1992 zlikwidowano Filię Biblioteczną w Waliłach Stacji i jej podległe punkty. Biblioteka w Gródku podlegała ciągłemu rozwojowi. Pod koniec 2000 roku dysponowała księgozbiorem liczącym 19761 woluminów i obejmowała 945 zapisanych czytelników. Współdziałanie biblioteki i domu kultury trwało nie przerwanie do 1 kwietnia 2007 r., kiedy to decyzją Rady Gminy Gródek biblioteka została wyodrębniona jako samodzielna instytucja kultury.

W 2008 r. Biblioteka Publiczna w Gródku obchodzi 60-lecie istnienie. Z tej okazji został ogłoszony konkurs plastyczny dla dzieci pt. „Biblioteka w oczach dziecka” i dla młodzieży konkurs w formie pisemnej pt. „Biblioteka moich marzeń”. Uroczyste podsumowanie obu konkursów połączone z wręczeniem nagród i wyróżnień przyznanych przez Jury nastąpi w dniu 22 października podczas spotkania autorskiego z Panią dr Małgorzatą Iwanowicz. Ponadto z okazji jubileuszu wydano informator poświęcony historii biblioteki gródeckiej. Uchwałą Rady Gminy dnia 30.12.2010 r. powołano Filie Biblioteki w Załukach. Obecnie w gminie Gródek działa Biblioteka Publiczna, która posiada 23840 wol. Ze zbiorów korzysta łącznie 477 czytelników.

 

 

Załączniki:

Licznik odwiedzin: 49897