• Promowanie informacji, edukacji oraz aktywności kulturalnej poprzez udostępnianie książek, czasopism, materiałów bibliotecznych na różnych nośnikach z uwzględnieniem powszechnego i bezpłatnego dostępu do Internetu mieszkańcom gminy Gródek

  • Tworzenie przyjaznej biblioteki i spełnianie oczekiwań wszystkich jej użytkowników

  • Zapewnienie twórczego rozwoju jednostki.

  • Życzliwe traktowanie wszystkich tych, którzy chcą korzystać z oferty biblioteki

  • Zapewnienie Czytelnikom dostępu do wszelkiego rodzaju informacji

  • Stwarzanie warunków i umacnianie nawyków czytelniczych wśród dzieci od lat najmłodszych

  • Otaczanie szczególną troską użytkowników niepełnosprawnych oraz tych, którzy znajdują się w trudnej sytuacji społecznej

  • Udział w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego i dbanie o zachowanie tożsamości kulturowych


 

Licznik odwiedzin: 49934