Koło Miłośników Książki

W Bibliotece Publicznej w Gródku działa grupa dzieci należąca do Koła Miłośników Książki. Do Koła należą uczniowie z Zespołu Szkół w Gródku. Obecna grupa licząca 13 osób. Dzieci tworzą aktyw biblioteczny, który jest zaangażowany w pracę i działalność biblioteki. Zajęcia w kole są różnorodne i dostosowane do potrzeb i zainteresowań dzieci. Organizowane są zajęcia plastyczne, literackie, teatralne, recytatorskie, edukacyjne oraz różnego rodzaju gry i zabawy. Staramy się z dziećmi uczcić i zaakcentować różnego różne święta okolicznościowe. Ciekawą i godną polecenia formą pracy z dziećmi okazały się zajęcia teatralne. Na zajęciach przygotowujemy różne inscenizacje okolicznościowe, które prezentujemy na uroczystościach gminnych, szkolnych oraz organizowanych przez Gminne Centrum Kultury w Gródku. Sami również jesteśmy inicjatorami i współorganizatorami wielu imprez. Nawiązaliśmy ścisłą współpracę Gminnym Centrum Kultury, Zespołem Szkół oraz Przedszkolem Samorządowym w Gródku. Co roku przygotowujemy około 8 inscenizacji tematycznych, które przedstawiamy na uroczystościach takich jak np. „ Wieczór Kolęd”, „Walentynki”, Dzień Kobiet”, „Dzień Matki”, „Dni Gródka”, „Dożynki Gminne”, „Andrzejki”, podsumowania konkursów bibliotecznych. Bierzemy udział w konkursach i przeglądach teatralnych organizowanych w gminie i nie tylko. Od dwóch lat prezentujemy się podczas Przeglądu Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych „Melpomena” w Juchnowcu Kościelnym. Występowaliśmy również podczas festynów w Hajnówce i Grabówce. W 2008 r. zaproszeni byliśmy do CEN w Białymstoku z inscenizacją „Przygody leśnego krasnala” na konferencję nauczycieli- bibliotekarzy. Spotkanie w CEN było dla dzieci dużym przeżyciem i doświadczeniem, ponieważ przedstawiali dla grona pedagogicznego powiatu białostockiego.


Za swoją działalność sceniczną Koło Miłośników Książki otrzymało wiele nagród, wyróżnień i podziękowań. Przyczyniło się to do wzrostu poczucia integracji i wiary w swoje możliwości co buduje chęć do dalszych wysiłków. Podczas zajęć uczniowie zdobywają i ćwiczą swoje różne umiejętności, uczą współpracy i odpowiedzialności. Zajęcia teatralne rozwijają ich wyobraźnie, uzdolnienia, uwrażliwiają je na piękno utworów literackich. Poprzez teatr kształtują umiejętność przedstawiania myśli utworów i uczuć. Występy publiczne pozwalają pozbyć się kompleksów, uczą odwagi i systematyczności: Dzieci należące do Koła Miłośników Książki traktowane są bardzo indywidualnie. Rozmawiamy o ich zainteresowaniach i problemach. Tematy zajęć bibliotecznych oraz role sceniczne nie są dzieciom narzucane odgórnie, w dużej mierze to one decydują co chciałyby robić na zajęciach lub jaką rolę zagrać. Pozostawienie dzieciom komfortowej swobody działania powoduje, że dzieci mają ufność do bibliotekarza, liczą się z jego zdaniem i opinią. A przede wszystkim chętnie przychodzą na zajęcia. Dzieci również bardzo chętnie pomagają w przygotowaniu scenografii i kostiumów do inscenizacji, są kreatywne i chętne do współpracy. Same mobilizują się nawzajem, by żadne nie zapomniało o cotygodniowych zajęciach bibliotecznych.


Działalność Koła Miłośników Książki jest widoczna w środowisku. Dzieci należące do Koła czuja się zauważone i docenione. Biblioteka jest miejscem w którym czują się bezpieczne o dowartościowane. Poprzez działalność pozalekcyjną zauważone są również w szkole, co pozytywnie wpływa na ich edukację i wizerunek. Biblioteka jest miejscem gdzie nawiązują się przyjaźnie, rozwijają się różne zainteresowania oraz gdzie spędza się wolny czas w sposób atrakcyjny i twórczy. Wszystkim działaniom, które organizuje biblioteka towarzyszy duży ładunek emocjonalny, a praca nad inscenizacjami jest zabawą i przyjemnością. Udział w zajęciach bibliotecznych pozwala dzieciom na aktywne uczestnictwo w kulturze.

Licznik odwiedzin: 51260