Filia Biblioteki w Załukach

(budynek Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Załukach)

Załuki 5, 16-040 Gródek

e-mail: biblioteka.zaluki@grodek.pl

tel. 857184402

Pracownik: Joanna Modzelewska

 

 

Otwarcie Filii Biblioteki w Załukach

 

 

 

 

15 września stał się dniem, w którym Biblioteka Publiczna w Gródku odniosła kolejny sukces w swej działalności. Tego dnia dokonano oficjalnego otwarcia Filii Biblioteki w Załukach w budynku Niepublicznej Szkoły Podstawowej. Mimo, że została powołana uchwałą Rady Gminy już 30 grudnia 2010 roku, a wypożyczać książki można było od maja br., to dopiero teraz oficjalnie weszła do grona placówek kulturalnych naszej gminy.

Otwarcie biblioteki w Załukach poprzedził wykład dr Małgorzaty Iwanowicz, zorganizowany przy współpracy z Książnicą Podlaską i Biblioteką Publiczną w Juchnowcu Kościelnym. Temat „Ludzie zagubieni i uzależnieni są wśród nas” skierowany do młodzieży gimnazjalnej, wychowawców szkolnych i bibliotekarzy z terenu powiatu białostockiego, przerodził się w burzliwą dyskusją o relacjach młodzieży z dorosłymi

Po wykładzie bibliotekarze i przybyli goście, udali się do Załuk, na główne uroczystości. Po powitaniu przybyłych gości przez dyrektor Biblioteki Publicznej w Gródku Elżbietę Mieleszko-Jarocką, wśród których znalazł się dyrektor Książnicy Podlaskiej Jan Leończuk, kierownik Bibliotek Powiatu Białostockiego Małgorzata Rokicka-Szymańska, reprezentujące starostwo powiatowe Agnieszka Polińska i Iwona Rapicka, władze Gminy Gródek z Wójtem Wiesławem Kuleszą, dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Gródku Jerzy Chmielewski, przystąpiono do oficjalnego otwarcia i poświęcenia pomieszczeń filii. Przecięcia wstęgi dokonał Jan Leończuk, Wójt Wiesław Kulesza i pracownica filii starszy bibliotekarz Pani Grażyna Gryko. Poświęcenia dokonali proboszcz parafii rzymsko-katolickiej w Gródku ks. Stanisław Kochanowski i proboszcz parafii prawosławnej w Mostowlanach ks. Roman Kiszycki. Następnie głos zabrali zaproszeni goście. Wójtowi wręczono statuetkę za działalność na rzecz biblioteki z rąk Jana Leończuka. Odczytano także gratulacje starosty powiatu dla pracowników biblioteki w Gródku, władz gminy, którzy przyczynili się do powstania placówki. Oprócz kwiatów i upominków wręczonych na ręce dyrektor Elżbiety Mieleszko-Jarockiej i bibliotekarki Grażyny Gryko, do rąk bibliotekarzy trafiły też książki podarowane przez przedstawicieli placówek bibliotecznych przybyłych na uroczystość. Kolejnym punktem był wykład dr Małgorzaty Iwanowicz, pt.„Nic trudniejszego niż prawdziwa rozmowa. O tym, jak i czy warto rozmawiać”, po którym zakończono uroczystości związane z oficjalnym otwarciem Filii Biblioteki Publicznej w Gródku.

Otwarcie filii urozmaicił występ miejscowego zespołu „Kalinka” pod kierownictwem Wiktora Leonkiewicza.

 

 

Księgozbiór biblioteki w Załukach na koniec 2017 r. liczył 3164 wol. W obrębie tego księgozbioru znajduje się 1349 wol. literatury pięknej dla dorosłych, 1236 dla dzieci oraz 625 pozycji literatury popularnonaukowej.  

Z biblioteki korzystało 74 czytelników wypożyczając 1227 książek. 

W Fili Bibliotecznej w Załukach podejmowane są różne formy działalności, które mają na celu promocję książki, czytelnictwa i biblioteki. Odbywały się spotkania z Kołem Przyjaciół Biblioteki. W ramach tych spotkań zajęcia plastyczne, redaktorskie, literackie i inne.

Biblioteka aktywnie współpracuje z niepubliczną Szkołą Podstawową i Stowarzyszeniem „Załuki nad Supraślą”

Licznik odwiedzin: 49908