Dnia 27 marca 2014 r. w Bibliotece Publicznej w Gródku, w ramach tegorocznej edycji ogólnoeuropejskiej kampanii „Tydzień z Internetem”, odbyły się zajęcia pt.: „Co ze mnie wyrośnie?” Zajęcia były skierowane do dzieci w wieku 6-9 lat i miały na celu usystematyzowanie wiadomości dotyczących znanych im zawodów oraz uzyskanie wiedzy na temat nowych, nieznanych im dotąd profesji. W spotkaniu udział wzięli uczniowie klasy 2a SP w Gródku wraz z wychowawczynią, panią Małgorzatą Kondrusik.

Goście z zaciekawieniem obejrzeli wnętrze biblioteki i wysłuchali, w jaki sposób ona funkcjonuje oraz jakiego rodzaju zbiory udostępnia. W trakcie zajęć dzieci dowiedziały się, jakie umiejętności i predyspozycje są wymagane do wykonywania poszczególnych zawodów. Próbowały

także określić własne zainteresowania i zdolności w kontekście tego, kim chciałyby zostać w przyszłości. Dzieci wzięły udział w zabawie polegającej na odgadnięciu nazwy zawodu na podstawie jednego rekwizytu z nim skojarzonego. Następnie, spośród kilku pogrupowanych obrazków przedstawiających różnych pracowników, próbowały odgadnąć cechy wspólne przedstawionych zawodów. Jednocześnie uczniowie wypowiadali swoje opinie na temat atrakcyjności wybranych zawodów. Uczniowie obejrzeli też wyświetlone z rzutnika zdjęcia związane z pracą w cyrku, operze i na planie filmowym. Ich zadaniem było odgadnąć, jaki zawód wykonuje dana osoba. Zważywszy na to, że są to zawody niecodzienne, zadanie to nie było łatwe. Następnie ochotnicy przedstawiali scenki pantomimiczne ukazujące nowopoznane zawody. Zadaniem pozostałych było odgadnięcie, o jaki zawód chodzi. Dzieci miały też okazję sprawdzić swoją wiedzę w quizie internetowym dotyczącym nazw tajemniczych zawodów. Uczestnicy dobrze się bawili poszukując właściwej odpowiedzi, czemu często towarzyszyły wybuchy śmiechu, a każda prawidłowa odpowiedź była nagradzana brawami. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w zajęciach wykazując duże zaangażowanie podczas wykonywania poleceń oraz chętnie poznawali nowe treści. Wszystkie zadania zostały przygotowane za pomocą Internetu. Na zakończenie, w ramach rozrywki, zagrały w grę internetową tematycznie związaną z hasłem spotkania.

Uczniowie byli zadowoleni ze spotkania, a na pamiątkę otrzymali dyplom uczestnictwa w zajęciach, zakładki do książek oraz słodki upominek. Dzieci wyraziły chęć ponownego odwiedzenia Biblioteki i regularnego korzystania z jej zbiorów.

„Tydzień z Internetem” to doroczna kampania polegająca na organizowaniu w miejscach oferujących publiczny dostęp do Internetu spotkań ukazujących ciekawe i praktyczne możliwości wykorzystania różnorodnych zasobów w Internecie. W Bibliotece Publicznej w Gródku taka inicjatywa miała miejsce już po raz trzeci.

Biblioteka także bierze udział w programie „Orange dla bibliotek”, którego autorem jest Fundacja Orange – jeden z partnerów kampanii „Tydzień z Internetem”.

Anna Gwizdak

Licznik odwiedzin: 41646