Przy Bibliotece Publicznej działał Dyskusyjny Klub Filmowy. Zajęcia odbywały się raz w miesiącu. Klub liczył 11 osób: Natalia Olesiuk, Patrycja Karłów, Daniel Sjargi, Angelika Franczuk, Aneta Sienkiewicz, Aleksandra Ostapczuk, Grażyna Abramowicz, Sandra Kozłowska, Karol Hanus, Mateusz Gobcewicz i Janusz Lisowski. Odbyły się dwie projekcje 15 lutego b.r. filmu „Cześć Tereska” i 15 marca „Nasza Klasa”, po których w bibliotece dyskutowaliśmy o filmie. Dyskusyjny Klub Filmowy zrzeszał gimnazjalistów, których interesowało kino i jego historia oraz film rozumiany jako sztuka. Głównymi działaniami DKF-u były projekcje filmów i obrazów artystycznych lub poznawczych, uzupełnione prelekcjami, rozmowami, spotkaniami z twórcami, ewentualnie innymi działaniami (wystawy, konkursy). Celem Dyskusyjnego Klubów Filmowego było wychowanie świadomego widza. Wychowanie do filmu rozwija zainteresowania oraz wrażliwość filmową, doskonali umiejętności analizy i interpretacji zjawisk filmowych, uczy krytycznego stosunku do kultury popularnej. Wychowanie przez film miało na celu rozwinięcie ciekawości poznawczej, wrażliwości moralnej, aktywnych postaw społecznych oraz zainteresowania życiem uczuciowym człowieka i jego sytuacją we współczesnym świecie. Chodzi zatem o to, aby przekazać młodym ludziom taką wiedzę o filmie, kształtować takie postawy wobec niego, by równocześnie pomagać w zrozumieniu współczesnego świata i otaczających nas ludzi oraz w rozwijaniu wartościowych postaw społecznych. Wychowanie aktywnego odbiorcy filmu jest równocześnie wychowaniem aktywnego człowieka. Dyskusyjny Klub Filmowy jest z jednej strony miejscem indywidualnej nauki, a z drugiej „miejscem spotkań” wymiany myśli i doświadczeń. Zajęcia były organizowane przy współpracy partnerskiej z Zespołem Szkół w Gródku, polonistką Ireną Matysiuk i Gminnym Centrum Kultury. Dzięki GCK mielismy dostęp do Sali Projekcyjnej. Młodzież w tak doskonałych warunkach czuła się jak w prawdziwym kinie.

Licznik odwiedzin: 51242